TraVEL AGEntsista SE ALKOI

KuuRet 55+ historiaa ja nykypäivää

KuuRet 55+ tiimin kantajoukko muodostui Kuusankosken työväenopiston EU-rahoitteisen TraVEL AGEnts -projektin (2006–2008) yhteydessä.  Projekti perustui matkailuun, vapaaehtoistoimintaan ja elinikäiseen oppimiseen, kohderyhmänään seniori-ikäiset tai sitä lähestyvät aiheesta kiinnostuneet henkilöt. Työväenopiston perustamassa opintoryhmässä oli parikymmentä aktiivista osallistujaa. Tämän jälkeen ryhmässä on sen eri tapahtumissa ollut mukana 40–50 henkilöä. Nimi nykyiselle ryhmälle annettiin vuoden 2009 lopulla.

Kuusankosken Retkeilijät on jatkanut projektin perusidean mukaista toimintaa, ja se onkin jatkunut aktiivisesti – ainoana organisaationa kymmenestä projektiin osallistuneesta maasta. TraVEL AGEnts projektin aikana ja sen jälkeen olemme olleet jollain tavalla yhteydessä kaikkiin silloisiin kumppaneihimme. Projektikumppanimme olivat Italiasta, Kreikasta, Kyprokselta, Portugalista, Puolasta, Saksasta, Slovakiasta, Tsekistä ja Virosta.

Projektimaihin on tehty useita vierailuja ja vastavuoroisesti olemme järjestäneet ulkomaisille kumppaneillemme tutustumisia tänne. Vieraita on ollut mm. Portugalista, Tanskasta, Kreikasta, Kyprokselta ja Etelä-Tirolista.

KuuRet55+ haluaa tehdä Suomea ja erityisesti Kouvolaa tunnetuksi ja samalla toteuttaa EU-projektien tarkoitusta eli sitä, että toiminta jatkuu projektien jälkeenkin.

Kotimaassa retkiä on järjestetty mm. Verlaan, Mustilaan ja Heisanharjulle, Helsinkiin, Kotkan Maretariumiin ja Merikeskus Vellamoon, Kimolan Valkialammelle sekä Kymin Satavuotissäätiön avustuksella Pajulahden urheiluopistolle.

llp LOGO SUOMIOlemme hakeneet toimintaamme varten myös EU-rahoitusta. Vuonna 2010 aloitimme yhdessä kuuden muun kumppanin kanssa kaksivuotisen ”Eurooppalainen näkökulma” -hankkeen itse koordinoiden hanketta. Toinen läpimennyt hankehakemus oli vuoden 2011 elokuussa järjestettävä ”Suomen luonnon monet kasvot” -työpaja, joka on suunnattu 15 ulkomaalaiselle.

”Eurooppalainen näkökulma” -hankkeessa opiskelimme kumppanimaihin liittyviä asioita tiiviisti koko talven.  Kokousmatkat  tehtiin Kreikkaan, Puolaan, Viroon ja Turkkiin. Hankkeen  toimintoihin osallistui noin 40 henkilöä.

viron-kokous4h

 

 

Kokousmatkalla Virossa – Lotjaristeily Emajoella

 

 

————

EU-rahoitteinen senioreiden vapaaehtoistoiminnan hanke alkoi vuonna 2011, mutta painottuu vuodelle 2012.  Kumppanimme on portugalilainen Bem Me Quero.

————

 

Huhti-toukokuussa 15 hengen ryhmä teki omakustanteisen matkan Kreikkaan, kohteina Peloponnesos ja Ateena.

jatulin-kierros1

 

 

 

 

 

 

Toukokuussa teimme lähiseuturetken Jaalaan, vierailu-kohteina Ateljee Pihkahovi, Heisanharju, Liikasenmäki ja Jaalan kirkko.

———————

Kesäkuussa saimme 16 hengen suuruisen ryhmän vieraita Italiasta (Etelä-Tirolista) ja syyskuussa yhdeksän hengen ryhmän Kreikasta.

kreikkal-verlassa

 

 

 

Kreikan ryhmä Verlassa.

 

 

——————-

Elokuussa 2011 Järjestimme  ”Suomen luonnon monet kasvot” -työpajan EU:n Grundtvig-ohjelman tuella. Työpajaan osallistui 20 henkilöä 10 eri maasta. Oman ryhmämme jäsenistä yli 30 oli aktiivisesti mukana työpajan järjestelyissä ja tapahtumissa.

*     *     *     *     *     *     *     *     *

Yksittäisiä ryhmämme jäseniä osallistui EU-rahoitteisiin kursseihin ja konferensseihin Italiassa, Kreikassa ja Puolassa, kaksi henkilöä osallistui Puolassa pidettyyn työpajaan.

Lokakuussa teimme opintomatkan Viroon , Tarton seudulle.

suomipoikien-museo

 

 

 

 

Suomipoikien museo

 

Vuonna 2011 KuuRet 55+ ryhmä piti 11 yleistä kuukausikokousta, joihin osallistui noin 50 henkilöä eri koostumuksissa. Kokoukset on pidettiin Kettumäen palvelutalossa. Jaoston työryhmä kokoontui 13 kertaa lähinnä kansainvälisten hankkeiden valmistelua varten.

Vuosi 2012 oli KuuRet 55+ ryhmän viides toimintavuosi. Toimintaan osallistui vuoden aikana 46 henkilöä. Kuukausikokouksia pidettiin kymmenen kertaa.  Jaoston työryhmä kokoontui yhdeksän kertaa lähinnä kansainvälisten hankkeiden valmistelua varten.

EU:n Elinikäisen oppimisen Grundtvig -alaohjelmaan kuulunut ja CIMOn rahoittama ”Eurooppalainen näkökulma” – oppimiskumppanuushanke päättyi heinäkuussa 2012. Vuonna 2012 tehtiin matka Napoliin ja opiskeltiin Viroa sekä EU:ta käsitteleviä teemoja. Projektin loppukokous pidettiin kesäkuussa Kuusankoskella.

Senioreiden vapaaehtoistoiminnan Grundtvig -hankeessa kuusi vapaaehtoista työskenteli ja opiskeli Cascaisissa Portugalissa kolmen viikon ajan huhti-toukokuussa. Vastavuoroisesti isännöimme täällä kuutta portugalilaista kolmen viikon ajan syyskuussa.

Yhtenä osana vapaaehtoistoimintaa järjestimme toukokuussa Kettumäen palvelutalon asukkaille ohjelmallisen ulkoilutuspäivän. Lisäksi tuimme pienen keräyksen muodossa Portugalin Portossa toimivaa vapaaehtoisorganisaatiota. Hanke jatkuu heinäkuulle 2013.

Elokuussa aloitimme uuden kaksivuotisen, Elinikäisen oppimisen Grundtvig -alaohjelmaan kuuluvan, oppimiskumppanuushankkeen ”Aktiivinen seniori”, johon ajauduimme koordinaattoriksi.  Syksyn kuukausikokousten yhteydessä on käsitelty projektin aihetta. Mukana on ollut 40 henkilöä. Aloituskokoukseen, joka pidettiin Ostravassa, osallistui neljä henkilöä. Hanke jatkuu heinäkuuhun 2014.

Toimintavuoden aikana saimme myönteisen rahoituspäätöksen Grundtvig workshopin järjestämiseen vuoden 2013 toukokuussa. Työpajan teemana on ”Harjoittele ja opi luonnossa”.

Lokakuussa jaoston 27 jäsentä vieraili omakustanteisesti Etelä-Tirolissa Italiassa.  Kevätretki yhdistettiin CIMOn järjestämään seniorihankkeiden seminaariin Helsingissä. Jaostomme sponsoroi Retkeilijöiden pikkujoulua Verlassa. Mukana oli 52 osallistujaa.

Toiminnastamme on tiedotettu paikalliselle lehdistölle sekä Retkeilijä- ja ET-lehden kautta.

Kuusankosken Retkeilijät ry / KuuRet 55+

Toimintakertomus vuodelta 2013

Kulunut vuosi oli KuuRet 55+ toiminnassa kuudes. Sen järjestämiin tapahtumiin osallistui vuoden aikana 47 henkilöä. Kuukausikokouksia pidettiin Kettumäen palvelutalossa 11 kertaa.. Jaosto, kokoontui yhdeksän kertaa. Vuoden aikana oli vireillä neljä CIMOn rahoittamaa Grundtvig – projektia.

Senioreiden vapaaehtoistoiminnan hanke ”Huolenpitoa” päättyi loppuraportoinnin ja tulevan yhteistyön suunnittelun merkeissä heinäkuun lopussa, jolloin jaoston vetäjä vieraili Portugalissa. Hankkeen innoittamina käynnistimme vanhusten ulkoilutus- ja virkistystoimintaa Mäkikylän palvelukeskuksessa, Lauttarannan hoivakodissa ja Kettumäen palvelutalossa. Parisenkymmentä jäsentä osallistui tähän toimintaan, tarjoten virkistystä useille kymmenille vanhuksille. Osana vapaaehtoistoimintaa kävimme haravoimassa syksyn lehtiä Kuusankosken hautausmaalla kahdeksan hengen ryhmällä lokakuisena iltapäivänä. Monet jäsenistä tekivät vapaaehtoistoimintaa myös yksityisesti tai jonkin toisen yhteisön nimissä. Monet jäsenistä tekivät runsaasti vapaaehtoistoimintaa.

Uutena vapaaehtoishankkeena käynnistyi vuoden lopulla ”Auttavat kädet” – niminen hanke, jonka varsinaiset aktiviteetit painottuvat vuosille 2014 ja 2015. Tässäkin hankkeessa yhteistyökumppani on Portugalin Cascaisista.

Vuonna 2012 alkanut oppimiskumppanuushanke ”Aktiivinen seniori” jatkui kuukausikokouksissa tapahtuvan opiskelun, kokousmatkojen ja niihin valmistavien palaverien merkeissä. Turkin Gaziantepin kokousmatkalle osallistui kuusi henkilöä, Portugalin Sinesin matkalle 11 ja Kreikan Ateenan matkalle 12 henkilöä. Mukana projektissa ovat myös kumppanit Tšekin tasavallasta ja Slovakiasta. Koordinoimamme hanke päättyy heinäkuussa 2014.

Toukokuussa järjestimme ”Harjoittele ja opi luonnossa” nimellä kulkeneen Grundtvig – työpajan, johon osallistui 15 yli 60 -vuotiasta henkilöä kahdeksasta maasta. Omasta jäsenkunnastamme oli eri vaiheissa mukana 25 henkilöä. Yhdellä jäsenellä oli mahdollisuus osallistua työpajaan Itävallassa ja yhdellä jäsenellä Englannissa.

Vuoden aikana oli kaksi kotimaista kulttuurimatkaa. Huhtikuussa matkasimme Mikkeliin. Matkalle osallistui 30 henkilöä. Marraskuussa matka suuntautui Tampereelle. Matkalle osallistui 36 henkilöä. Olimme mukana myös seuran pikkujoulujen järjestelyissä Verlassa. Elokuun lopulla tehty ulkomaanmatka suuntautui Saksan Mülheimiin Kouvolan ystävyyskaupunkiin. Matkalle osallistui 18 henkilöä.

Toiminnasta on tiedotettu erilisissa tilaisuuksissa sekä esitelty paikallislehdissä ja Retkeilijä-lehdessä.

”””””””””””””””””

Hanke on toteutettu EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman (Lifelong Learning Programme, LLP) tuella. Kirjoittaja/kirjoittajat ovat yksin vastuussa tekstin sisällöstä. Komissio ei vastaa siitä.

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman / Comenius-ohjelman / Grundtvig-ohjelman / Leonardo da Vinci -ohjelman / Erasmus-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.