SUOMEN LUONNON MONET KASVOT

skannaa00026

 

 

kuva-t-kannyp10700231

 

 

 

 

 

Suomen luonnon monet kasvot – työpaja kutsui

Elinikäisen oppimisen EU-ohjelman Gruntvig workshop – työpaja järjestettiin elokuun 14.–20. päivinä Kouvolassa. Työpaja herätti suurta kiinnostusta eri puolilla Eurooppaa. Saimme 560 yhteydenottoa 23 eri maasta ja niiden perusteella 131 hakemusta 17 eri maasta. Osallistujien valinta oli vaikeaa ja monille kiinnostuneille jouduimme lähettämään viestin, että työpaja on ensisijaisesti tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille. Valintaa ohjasi myös se kriteeri, että samasta maasta ei saanut olla enempää kuin kolmasosa työpajan osallistujista.

Valitut osallistujat tulivat Bulgariasta (1), Kreikasta (2), Kyprokselta (2), Latviasta (3), Puolasta (2), Romaniasta (1) Saksasta (2), Slovakiasta (1), Tanskasta (4) sekä Tšekin tasavallasta (2). Yhteensä siis 20 osallistujaa kymmenestä maasta pääsivät perehtymään suomalaisen luonnon ”ihmeellisyyksiin”.

Työpajaan valitut olivat tehneet ennakkotehtäviä, joissa he olivat kuvanneet ja kirjoittaneet omista mielimaisemistaan sekä ihmisen ja luonnon harmoniasta sekä sen puutteesta ympäristöongelmien muodossa. Kaikille osallistujia varten kootussa CD- ja DVD -esityksessä oli myös tyypillisiä osallistujan omaa maata esitteleviä kohteita.

Viikon ohjelma alkoi sunnuntai-iltana tutustumisella ja sekä paikkakunnan ja työpajan ohjelman esittelyllä. Maanantaipäivä käytettiin Kouvolan kaupungissa kiertelyyn ja havaintojen tekoon luonnon ja rakennetun ympäristön yhteensopivuudesta. Suomalaisen luonnon hyödyntämistä esiteltiin Kettumäen kansanpuiston pururadalla sauvakävelyn opastuksella.  Illalla jokainen osallistuja pystytti oman maansa pienoisnäyttelyn hotelli Sommelon tiloihin. Tilaisuudessa esiteltiin myös heidän omista maistaan kertova DVD-kooste.

Tiistaina käytiin retkellä patikoiden ja laivalla Repoveden kansallispuiston maisemissa. Bussimatkan aikana esiteltiin Kymenlaakson luontoa ja  ajankohtaisia ”Jokamiehen oikeuksia” Suomessa. Keskiviikkona oli vuorossa suomalaista metsäluontoa käsittelevä luento, minkä jälkeen vierailtiin Jaalassa ateljee Pihkahovissa, Heisanharjulla sekä Unescon Verlan maailmanperintökohteessa ja museossa.

Torstaina käytiin UPM-Kymin tehtaalla tutustuen mm. sen vesiensuojeluun. Päivän aikana siirryttiinn Kymijoen alavirtaa seuraten Kotkaan. Vierailukohteina olivat mm. Langinkoski ja Sapokka. Paluumatkalla poikettiin kävelemään Valkmusan – Munasuon kansallispuiston pitkospuilla. Perjantaina teemana oli kierrätys ja jätehuolto. Lisäksi valmisteltiin oma matkamuisto suomalaisista luonnontuotteista.

Suomalainen ruoka ja muukin perinnekulttuuri saunoineen tulivat tutuksi vieraillemme viikon aikana. Joillekin osallistujille oli järjestetty myös parin päivän tutustuminen Helsinkiin.

Työpajan järjesti Kuusankosken Retkeilijöiden KuuRet 55+ .  Työpajan yhtenä tuotoksena valmistui osallistujien ryhmätyönä tekemä esittely suomalaisesta ja erityisesti kymenlaaksolaisesta luonnosta. Osallistujat lupautuivat levittämään tietoa työpajasta omissa maissaan erilaisissa sopivissa yhteyksissä.

Työpaja onnistui

Elokuussa järjestetty työpajamme onnistui erinomaisesti sekä tavoitteiden että talouden suhteen. Kaikki 20 kutsuttua osallistujaa kymmenestä eri maasta saapuivat ajallaan ja ohjelma pystyttiin viemään läpi suunnitellusti. Osallistujat antoivat myönteistä palautetta järjestelyistä ja sitä saimme myös CIMOn tarkastajilta, heidän vieraillessaan Kuusankoskella. Kymenlaaksolainen luonto näyttäytyi monipuolisesti, ja osallistujille kertyi lukuisa määrä valokuvia ja kokemuksia omissa maissaan esiteltäviksi.

Oman ryhmämme jäseniä osallistui runsaasti sekä järjestelytehtäviin että vieraidemme mukana retkille. Näin työpaja tarjosi itsellemmekin oivan mahdollisuuden kielitaidon kehittämiseen.

Haluamme kiittää kaikkia mukana olleita jäseniämme sekä antaa kiitokset vieraileville asiantuntijoillemme Juha Rikalalle, Harri Jussilalle ja Anne Siroselle. Samoin haluamme kiittää Hotelli Sommeloa, Kouvolan kaupunkia, UPM Kymiä, Ateljee Pihkahovia, Verlan museota, Parik-säätiötä ja Kymenlaakson Jäte Oy:tä saamastamme avusta. Erityisen kiitoksen ansaitsee CIMO, jonka myöntämällä Grundtvig workshop tuella työpaja kustannettiin.

Kuusankosken Retkeilijöiden jäsenistölle tarjottiin mahdollisuus tutustua työpajan tuotoksiin Sommelossa marraskuun 1. päivänä klo 19 pidetyssä tilaisuudessa. Samalla oli mahdollisuus tutustua ryhmämme muuhun toimintaan: kuukausikokouksiin, Eurooppalainen näkökulma – hankkeeseen, senioreiden vapaaehtoistoiminnan hankkeeseen sekä matkailu- ja retkitoimintaamme.

Työpajan hanketyöryhmä