TYÖPAJA – Suomen luonnon monet kasvot

MANY FACES OF FINNISH    

NATURE ENVIRONMENT

 

Tämä työpaja järjestetään Kuusankoskella/Kouvolan seudulla  14.-20.8.2011.  Osallistujiksi kutsutaan 15 henkilöä Euroopan eri maista.  Näiden lisäksi voi olla 5 suomalaista osallistujaa + järjestäjät.

Työpajan aikana vieraat esittelevät oman kotipaikkansa luonnon olosuhteita ja ja ympäristöasioita.

Ohjelman pääpaino on tutustuminen Suomen ja lähinnä Kouvolan seudun luontoon (kasvullisuus, eläimet, luonnon antimet) sekä ympäristön suojeluun liittyvät asiat kuten teollisuuden ja yhdyskunnan jätteiden ja jätevesien käsittely.

kuva-t-kanny

Ohjelma on suunniteltu niin, että se soveltuu seniori-ikäisille osallistujille. Työpajan kieli on englanti.

Taloudellista tukea on saatu EU:n Grundtvig-ohjelmasta.  Marraskuuhun 2010 mennessä on jo tullut lukuisia  kyselyitä ja myös hakemuksia.

Suomen luonnon monet

kasvot – työpaja kutsuu

Elinikäisen oppimisen EU-ohjelman Gruntvig workshop – työpaja järjestetään elokuun 14.–20. päivinä Kouvolassa. Työpaja on herättänyt suurta kiinnostusta eri puolilla Eurooppaa. Olemme saaneet 560 yhteydenottoa 23 eri maasta ja niiden perusteella 131 hakemusta 17 eri maasta. Osallistujien valinta oli vaikeaa ja monille kiinnostuneille jouduimme lähettämään viestin, että työpaja on ensisijaisesti tarkoitettu 55 vuotta täyttäneille. Valintaa ohjasi myös se kriteeri, että samasta maasta ei saanut olla enempää kuin kolmasosa työpajan osallistujista.

Valitut osallistujat tulevat Bulgariasta (1), Kreikasta (2), Kyprokselta (2), Latviasta (3), Puolasta (2), Romaniasta (1) Saksasta (2), Slovakiasta (1), Tanskasta (4) sekä Tšekin tasavallasta (2). Yhteensä siis 20 osallistujaa kymmenestä maasta pääsevät perehtymään suomalaisen luonnon ”ihmeellisyyksiin”.

Työpajaan valitut ovat tehneet ennakkotehtäviä, joissa he ovat kuvanneet ja kirjoittaneet omista mielimaisemistaan sekä ihmisen ja luonnon harmoniasta sekä sen puutteesta ympäristöongelmien muodossa. Kaikille osallistujia varten kootussa CD- ja DVD -esityksessä on myös tyypillisiä osallistujan omaa maata esitteleviä kohteita.

Viikon ohjelma alkaa sunnuntai-iltana tutustumisella ja sekä paikkakunnan ja työpajan ohjelman esittelyllä. Maanantaipäivä käytetään Kouvolan kaupungissa kiertelyyn ja havaintojen tekoon luonnon ja rakennetun ympäristön yhteensopivuudesta. Suomalaisen luonnon hyödyntämistä esitellään Kettumäen kansanpuiston pururadalla sauvakävelyn opastuksella.  Illalla jokainen osallistuja pystyttää oman maansa pienoisnäyttelyn hotelli Sommelon tiloihin. Tilaisuudessa esitellään myös heidän omista maistaan kertova DVD-kooste.

Tiistaina käydään retkellä patikoiden ja laivalla Repoveden kansallispuiston maisemissa. Bussimatkan aikana esitellään Kymenlaakson luontoa ja nyt taas ajankohtaisia ”Jokamiehen oikeuksia” Suomessa. Keskiviikkona on vuorossa suomalaista metsäluontoa käsittelevä luento, minkä jälkeen vieraillaan Jaalassa ateljee Pihkahovissa, Heisanharjulla sekä Unescon Verlan maailmanperintökohteessa ja museossa.

Torstaina käydään UPM-Kymin tehtaalla tutustuen mm. sen vesiensuojeluun. Päivän aikana siirrytään Kymijoen alavirtaa seuraten Kotkaan. Vierailukohteina ovat mm. Langinkoski ja Sapokka. Paluumatkalla poiketaan Valkmusan – Munasuon kansallispuiston pitkospuilla. Perjantaina teemana on kierrätys ja jätehuolto. Lisäksi valmistetaan oma matkamuisto suomalaisista luonnontuotteista.

Suomalainen ruoka ja muukin perinnekulttuuri saunoineen tulee tutuksi vieraillemme viikon aikana. Joillekin osallistujille on heidän niin halutessaan järjestetty myös parin päivän tutustuminen Helsinkiin.

Työpajan järjestää Kuusankosken Retkeilijöiden KuuRet 55+ jaosto.  Työpajan yhtenä tuotoksena valmistuu osallistujien ryhmätyönä tekemä esittely suomalaisesta ja erityisesti kymenlaaksolaisesta luonnosta. Osallistujat ovat lupautuneet levittämään tietoa työpajasta omissa maissaan erilaisissa sopivissa yhteyksissä.

 Työpaja onnistui

Elokuussa järjestetty työpajamme onnistui erinomaisesti sekä tavoitteiden että talouden suhteen. Kaikki 20 kutsuttua osallistujaa kymmenestä eri maasta saapuivat ajallaan ja ohjelma pystyttiin viemään läpi suunnitellusti. Osallistujat antoivat myönteistä palautetta järjestelyistä ja sitä saimme myös CIMOn tarkastajilta, heidän vieraillessaan Kuusankoskella. Kymenlaaksolainen luonto näyttäytyi monipuolisesti, ja osallistujille kertyi lukuisa määrä valokuvia ja kokemuksia omissa maissaan esiteltäviksi.  

Oman ryhmämme jäseniä osallistui runsaasti sekä järjestelytehtäviin että vieraidemme mukana retkille. Näin työpaja tarjosi itsellemmekin oivan mahdollisuuden kielitaidon kehittämiseen.

Haluamme kiittää kaikkia mukana olleita jäseniämme sekä antaa kiitokset vieraileville asiantuntijoillemme Juha Rikalalle, Harri Jussilalle ja Anne Siroselle. Samoin haluamme kiittää Hotelli Sommeloa, Kouvolan kaupunkia, UPM Kymiä, Ateljee Pihkahovia, Verlan museota, Parik-säätiötä ja Kymenlaakson Jäte Oy:tä saamastamme avusta. Erityisen kiitoksen ansaitsee CIMO, jonka myöntämällä Grundtvig workshop tuella työpaja kustannettiin.

Vaikka työpaja on nyt ohi ja loppuraporttikin jo lähetetty, tarjoamme vielä Kuusankosken Retkeilijöiden jäsenistölle mahdollisuuden tutustua työpajan tuotoksiin Sommelossa marraskuun 1. päivänä klo 19 pidettävässä tilaisuudessa. Samalla on mahdollisuus tutustua ryhmämme muuhun toimintaan: kuukausikokouksiin, Eurooppalainen näkökulma – hankkeeseen, senioreiden vapaaehtoistoiminnan hankkeeseen sekä matkailu- ja retkitoimintaamme. Tarjoilun takia tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen.

Työpajan hanketyöryhmä

””””””””””””””””’

Hanke on toteutettu EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman (Lifelong Learning Programme, LLP) tuella. Kirjoittaja/kirjoittajat ovat yksin vastuussa tekstin sisällöstä. Komissio ei vastaa siitä.

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman / Comenius-ohjelman / Grundtvig-ohjelman / Leonardo da Vinci -ohjelman / Erasmus-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.