TOIMINTASUUNNITELMA 2019

KuuRet 55+:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1. Osallistutaan aktiivisesti Kuusankosken Retkeilijöiden toimintaan.

2. Pidetään kuukausikokoukset KuuRet55+ ryhmälle Kettumäen palvelutalossa
kuukauden toisena tiistaina. Kutsutaan asiantuntijoita kokouksiin alustamaan erilaisista aiheista.

3. Jatketaan vapaaehtoistoimintaa (vanhusten ulkoilutus- ja virkistystoiminta, siivoustalkoot) paikallisella tasolla eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

4. Osallistutaan kumppanina mahdollisiin uusiin EU -hankkeisiin omat resurssit huomioon ottaen.

5. Isännöidään mahdollisia vieraaksemme saapuvia ulkomaalaisia ryhmiä.

6. Järjestetään osallistujien ideoimia retkiä lähiseudulle (esim. kylpylä-/teatteri-/ konserttimatka).

7. Järjestetään jäsenistöä kiinnostavia ulkomaanmatkoja hankkeiden yhteydessä tai erikseen.

8. Järjestetään jäsenten ideoimaa muuta toimintaa ja tutustumiskävelyjä lähiseudulla.

9. Tiedotetaan toiminnasta Retkeilijöiden nettisivuilla, KuuRet 55+:n nettisivuilla, Facebookissa ja lehdistössä.

10. Toiminta rahoitetaan mahdollisella hankerahoituksella ja osallistujien omakustannuksella.

11. Toimintaa koordinoi KuuRet 55+ jaosto, joka kokoontuu tarvittaessa.